Szkolenia i warsztaty dla firm - Sensos
oferta dla firm

DIAGNOZA

Pracownia SENSOS to miejsce, gdzie możesz przyjść z trudnościami edukacyjnymi swojego dziecka. Poprzez diagnozę i „uszyte na miarę” spotkania staram się kształtować zdolności i umiejętności uczenia się. Wpływam na dziecko, aby ustrzec go przed trudnościami wychowawczymi oraz niepowodzeniami szkolnymi na dalszej drodze edukacji.

Konsultacje edukacyjne

Konsultacje edukacyjne

Grupa wiekowa: 6 - 18 lat

Organizacja: 1 x 1h / tydzień

Liczba dzieci: 1 dziecko

Dzień tygodnia: do uzgodnienia

Program zajęć indywidualnych oferuje szerokie spektrum i różnorodność technik dla dzieci na każdym poziomie edukacji. Kluczową rolę odgrywają w tym procesie gry i ćwiczenia rozwijające:

 • koncentrację uwagi
 • pamięć (zapamiętywanie globalne i sekwencyjne)
 • pamięć polisensoryczną (wzrokową, słuchową i kinestetyczną)
 • pamięć krótkoterminową i długoterminową
 • pole widzenia i spostrzeganie wzrokowe
 • myślenie skojarzeniowe i wyobrażeniowe

Trening indywidualny z uczniem:

 • 100 zł / 60 min – 1 spotkanie
 • 80 zł / 45 min – 1 spotkanie
 • 60 zł / 30 min – 1 spotkanie

Diagnoza zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Badanie koncentracji uwagi.

 • Czas: 2 x 60 minut + omówienie
 • Cena: 200 zł / diagnoza